På spaning efter den tid som flytt

by Marcel Proust

Proust

COSTUME DESIGN BY JOHANNA MÅRTENSSON

SCRIPT & DIRECTION

Maja Salomonsson & Nina Jeppsson

COSTUME

Johanna Mårtensson

SCENOGRAPHY

Mats Sahlström

MUSIC

Kent Olofsson

CHOREOGRAPHY

Andriana Seecker

MASK DESIGN

Linda Sandberg

LIGHT

Raimo Nyman

VIDEO DESIGN

Johannes Ferm Winkler/Visual relief

REVIEWS

Man behöver inte ha läst Proust för att se det här. Föreställningen är ett allkonstverk. Bland det finaste jag sett. ...Att göra scenkonst av Marcel Prousts ”På spaning efter den tid som flytt” kan tyckas som hybris i sin renaste form. ...Ändå lyckas Maja Salomonsson och Nina Jeppsson, som regisserat och skrivit manus, skapa ren scenmagi. ...Nina Jeppsson gör en helgjuten prestation. Med lika delar fascination som förstämning låter hon sin berättare interagera med det övriga rollgalleriets blandning av societetscyniker och älskade, övertygande illustrerade av allt från en skuggteatergös till en plastblombukett. Hela hennes uppenbarelse ger uttryck för en hypersensitivitet som sätter henne i direkt förbindelse med Proust själv.
– Martina Rampling, teaterstockholm.se
English
You don't have to read Proust to see this. The performance is a gesamtkunstverk. Among the finest I've seen. ...To create stage art by Marcel Proust's ” In search of Lost Time” ``may seem like hybris in its purest form. …Still, Maja Salomonsson and Nina Jeppsson, who directed and wrote the script, succeed in creating pure stage magic. ...Nina Jeppsson makes a full-fledged performance. With equal parts of fascination and understanding, she lets her storyteller interact with the rest of the gallery's mix of societal cynics and beloved, convincingly illustrated by everything from a shadow theater goose to a plastic flower bouquet. Her entire revelation expresses a hypersensitivity that puts her in direct contact with Proust himself.