Maken

by Ninna Tersman after Gun Britt Sundströms book

Maken

SCENOGRAPHY BY JOHANNA MÅRTENSSON

DIRECTOR

Lena Mossfård

BY

Gun Britt Sundström

PLAYWRIGHT

Ninna Tersman

SCENOGRAPHY

Johanna Mårtensson

LIGHT

Sofia Linde

MAKE UP

Linda Goncalves

PHOTOGRAPHER

José Figueroa

Maken (swedish for Husband) is a play based on a book by Gun Britt Sundström about a young man and woman in the sixties who tries to find a way of living together without following the norm.

It is a very intellectual play and I wanted the scenography to give the actors a physical challenge, to amplify the ups and downs and the complexity of the relationship. I designed a hybrid of a roller coaster and a bed, covered with mattresses, with the classical mattres fabric. The actors could jump, run, fall, fight and crawl on the mattresses which really helped the actors to perform this story in a fast forward and playful way. In act 2, when the relationship starts to get very complicated, they take the mattresses of leaving the bare bed like a skeleton. And in act 3, that we call the divorce act, they take the construction apart, leaving it as fragments / islands on the stage. This gave them very different restrictions to work with, from soft and playful to harch and hard.

REVIEWS

…”Framförallt har scenografen Johanna Mårtensson lyckats rama in turerna och vändningarna i förhållandet på ett lysande sätt. En ramp klädd i skummadrass slingrar sig i en cirkel över scengolvet. Eller om den hellre kan beskrivas som en bergochdalbana i miniatyr, som får synliggöra relationens upp- och nedgångar. Här kan Gustav och Martina springa runt, runt på jakt efter - och flykt undan - varandra. Här kan de inta oförenliga kärleksfilosofiska positioner, men också kasta sig i svandyk av förtvivlan eller åma sig av åtrå.”
Jacob Lundström, Dagens Nyheter
ENGLISH
…”Above all, the scenographer Johanna Mårtensson managed to frame the turns and twists in the relationship in a brilliant manner. A ramp dressed in a foam mattress twists in a circle over the stage floor. Or if it is better described as a roller coaster in miniature, which reveals the ups and downs of the relationship. Here Gustav and Martina can run around, around, around in search of - and in escape of- each other. Here they can accept incompatible love-philosophical positions, but also throw themselves in dives of despair of crawl around in desire.”
”Den lätt flyttbara scenbilden domineras av en mjuk berg-och-dalbana, en rundgång klädd med tunna madrasser, som först på slutet bryts upp i sina beståndsdelar.”
Sara Granath, SvD
ENGLISH
...``The easily removable stagedesign is dominated by a soft roller coaster, a<br /> roundabout covered with thin mattresses, which is broken up into its<br /> constituents only at the end.``
…”Och det är en fantastisk föreställning som välförtjänt får stående ovationer av publiken i Nora. Det finns framför allt två genidrag som måste lyftas fram: scenografin och lösningen med två Martinor.”
Sofia Gustafsson, NA
ENGLISH
...``And it's a fantastic show that deserves the standing ovations from the audience. There are two genious moves that must be highlighted: the scenography and the solution to have two Martinor.`` …” Aspecially two genius things are to be lifted; the decision to have to Martinor and the set design by Johanna Mårtensson”
”Den lätt flyttbara scenbilden domineras av en mjuk berg-och-dalbana, en rundgång klädd med tunna madrasser, som först på slutet bryts upp i sina beståndsdelar.” Lika bra tänkt är scenografin, en madrassklädd ramp som ett slags berg- och dalbana; kanske en symbol för relationens upp- och nergångar men också säng och soffa. Denna slagfärdiga och eleganta föreställning är också ett tidsdokument om en epok före pryl- och statusjakt.
Per Carlsson. Vadstena Tidning
ENGLISH
…”Equally well thought of is the scenography, a mattress-clad ramp as a kind of roller coaster; maybe a symbol of the relationship's ups and downs but also bed and sofa. This accomplished and elegant performance is also a time document about an era before the game and status hunt.”