Lilla Stora Livet

by Lotta Olsson and Ulf Nilsson

Lilla Stora Livet

SCENOGRAPHY BY JOHANNA MÅRTENSSON

DIRECTOR

Olle Törnqvist

MUSIC

Frida Hyvönen

COSTUME

Agneta Andersson Forssell

LIGHT

Holger Tistad

I placed the audience in the middle of the action, on the furnishings in the flat of the eccentric lady Ponti. I wanted to create a both safe and cosy atmosphere for the

children as well as unpredictable and playful. The actors and musicians acted among the audience and used furniture and props to make music from.

REVIEWS

Riksteaterns finurligt filosofiska allkonstverk ”Lilla stora livet” omfamnar publiken. Regissören Olle Törnqvist och scenografen Johanna Mårtensson bjuder in publiken att slå sig ner i ett ombonat hem. Vi sitter lite varstans, på bänkar, bunkar och tvättmaskinen. Det är Ponti som bor här, en stilig, rätt excentrisk dam som Anita Nyman gör med kärv humor och musikalitet… …I rummet rör sig också några musiker som spelar på allsköns instrument, också stolar, lampskärmar, cykelhjul och en bas på längdskidor.
Karin Helander Svd 4 april 2017
ENGLISH
Riksteatern's quirky philosophical all-art work ”Little Big Life” embraces the audience. Director Olle Törnqvist and the stage designer Johanna Mårtensson invite the audience to settle in a cozy home. We are all around, on benches, piles and the washing machine. It is Ponti who lives here, a handsome, pretty eccentric lady who Anita Nyman does with harsh humor and musicality... … In the room, some musicians also play on all kinds of instruments, including chairs, lampshades, bicycle wheels and a base on cross-country skiing.
Lägenheten där Riksteaterns vetgiriga barnmusikal ”Lilla stora livet” utspelar sig är maximalt mormorsmysig med röda tapeter, stor persisk matta och otaliga golvlampor. Publiken får slå sig ned där det finns plats – på ottomanerna runt soffbordet, stolarna vid köksbordet eller ovanpå förvaringsskåpen. Det är en inbjudande inramning som tryggt bäddar för föreställningens stora frågor… …Tankarna går till barnens fristad i Ingmar Bergmans ”Fanny och Alexander”, den överbelamrade antikhandeln som även den gick i röda toner. Där förirrade sig Alexander, också nattetid förstås, och fick lära sig något om det oförklarliga.
DN Jakob Lundström 2017-03-07
ENGLISH
The apartment where Riksteatern's knowledgeable children's musical ”Little Big Life” takes place is the maximum grandmother's fun with red wallpapers, large Persian rug and countless floor lamps. The audience can settle down where there is space - on the ottomans around the coffee table, the chairs at the kitchen table or on top of the storage cupboards. It is an inviting setting that confidently sets the scene for the big questions of the performance… … The thoughts go to the children's sanctuary in Ingmar Bergman's ”Fanny and Alexander”, the overcrowded antique shop that also went in red tones. Alexander confused himself, also at night, of course, and had to learn something about the inexplicable.
Lilla stora Livet på Riksteatern är lagarbete i sin finaste form, där också publiken sitter inne i en fantasieggande scenografi, där inredning blir till musik och sköra rymdljud och en kärv busschaufför till poet varsamt lotsar genom nattlig oro och det lilla stora livets väldiga, filosofiska frågor. I en natt, en värld, ett hus.
Motivering till nominering av Svenska Teaterkritikers Barn och Ungdomsteaterpris 2017
ENGLISH
Little Big Life at the Riksteatern is teamwork in its finest form, where the audience also sits inside a fantasy-setting scenography, where interior design becomes music and fragile space sounds and a harsh bus driver to poet carefully pilots through nocturnal anxiety and the enormous, philosophical issues of small life. In one night, a world, a house.