The Curious Incident with the dog in the night time

by Simon Stephen after Mark Haddons book

Den besynnerliga händelsen med hunden om natten

SCENOGRAPHY & COSTUME DESIGN BY JOHANNA MÅRTENSSON

STAGE

Örebro Länsteater, 2014

DIRECTOR

Sara Giese

LIGHT

Ronny Andersson

PROJECTIONS

David Giese

PHOTOGRAPHER

Urban Jörén

The design is a sloping black surface, covering the width of the stage. In the beginning there is only darkness within the room and one could hardly see the sloping black surface. As the story is created by Christoffer, the main character, it opens up more and more. It can be seen as an open book page or a sky, as facades or a mind set where strings are pulled out from, and much more. The actors can enter through it, and act through square holes. It becomes a star sky and much more and projections works align with it.

REVIEWS

...är scenografin uppseendeväckande annorlunda. Ett väldigt snedtak där olika roller tittar ut genom fyrkantiga luckor i ett stort mörker. Johanna Mårtensson har där - just, gestaltat för mig hur Christophers värld kan se ut.
Martin Dyfverman, Sveriges Radio
English
The stage design is startling different. A very sloping ceiling where different roles looks out through square gaps in a great darkness. Johanna Mårtensson has there - just portrayed me how Christopher's world might look like.
Ett originellt scenbygge med ett högt och lutande snedställt tak bildar en svart fond. Plötsligt öppnas luckor i den svarta bakgrunden när Christopher hälsar på hos grannarna.
Kultur & Nöje
English
An original stage construction with a high, sloping oblique roof forms a black fund.
Johanna Mårtenssons scenografi är effektiv och smart enkel. Utgångspunkten är en black box, men fondväggen är starkt vinklad uppåt-utåt, så att den kan fungera som både vägg och tak: husfasad med ”adventskalenderluckor”, lysrörsförsedd kulvert, skolans gamla svarta tavla och åtskilligt annat.
Sten Wistrand, Kulturdelen
English
Johanna Mårtensson`s set design is efficient and smart simple. The starting point is a black box, but the back wall is heavily tilted upwards and outwards, so that it can function as both wall and ceiling: house facade with ” advent calendar doors``, fluorescent lights fitted culvert, old school black board and various other things.
I ett scenrum, dominerat av en väldig svarta tavla, får vi möta både Christophers omgivning och suveräna uträkningar med krita. Grannarna dyker upp i adventskalenderliknande luckor och snart visas där både stjärnhimmel och tunnelbanebelysning. En mycket lyckad scenlösning där det audiovisuella samspelar i skön harmoni.
Agneta W Rosendal, Nummer
English
In a stage room, dominated by a huge black board, we meet both Christopher`s surroundings and superb calculations with chalk. The neighbors appear in adventcalendar gaps and later appears both the starry sky and underground lighting. A very successful stage solution where the audiovisual interact in harmony.