De Sömnlösas Tid

by Johanna Emanuelsson

Photographer: Kicki Nilsson/ICON photography

De Sömnlösas Tid

SCENOGRAPHY & COSTUME DESIGN BY JOHANNA MÅRTENSSON

STAGE

Örebro Länsteater / Nya China 2014

DIRECTOR

Carl Johan Karlsson

LIGHT

Lina Benneth

MUSIC

Christoffer Karlsson

MAKE UP

Giovanni Indelicato

The audience were placed in the middle of the action in the environments of the play, that was mostly the grown up institutional world; a hospital, a waiting room, a class room and in the middle the home of the main character. Architecturally I made them to one big institutional space. The action took place all around the audience, the actors swapped scenes and focus simply by moving in between the environments. So, with help from the lighting on the different locations, the audience were sometimes placed in close up, in the middle of the action, sitting in the same class room as the performers and sometimes they watched them from a distance. Site specifically I used every corner and aspect of the room, and created pop up stages on unexpected places.

REVIEWS

... och ett teaterrum som är genialt nytänkande… /Jag har nog aldrig varit med om en sån total teaterupplevelse förut. Det är inte bara det att du sitter i själva spelrummet /...sitter du dessutom mitt ibland dem som det hela handlar om... /Rummet saknar motstycke som teaterscen.
Sveriges Radio
English
This piece is shattering. It is both realistic and absurd at once with brilliant acting performances and a theater room that is ingeniously innovative… /I have never experienced such a total theater experience before. It is not just that you're sitting in the same room... /you also sit in the midst of the subjects. / The room has no counterpart as a theatre stage.
Vi möts av ett mycket fantasifullt och originellt scenbygge. Där finns flera olika sittplatser att välja på. Den unga publiken gör sig hemmastadd i sjukhussängar med mjuka kuddar, olika soffgrupper, caféstolar och traditionella skolbänkar. Det uppstår genast en intim och naturlig atmosfär...De sömnlösas tid är en föreställning som slår mig med häpnad. Scenen byter plats hela tiden. Ibland är skådespelarn högt uppe på en balustrad, nästa gång är de i ett kök och plötsligt i sjukhusmiljö. Bakom ett förhänge döljer sig ett helt surrealistiskt badrum.
Ingeborg Ahlander, NA
English
We are greeted by a very imaginative and original scene construction. There are several different seating areas to choose from. The young audience makes itself at home in hospital beds with soft cushions, various sofas, cafe chairs and traditional school desks. It occurs once an intimate and natural atmosphere ...They sleep resolved time is a notion that strikes me with amazement. The scene change places all the time. Sometimes the actors are perched on a balustrade, the next time they are in a kitchen AND suddenly in the hospital environment. Behind a curtain reveals a surreal bathroom.
Pjäsen är förlagd till ett extremt öppet scenrum. Vi som åskådare tilldelas platser i sjuksal, skolsal, vardagsrum eller väntrum. Skådespelets rum. Finurliga rekvisitalösningar, där tillsynes vardagliga inredningsdetaljer plötsligt blir till något annat, överraskar och förhöjer. Badrummet, där K:s psyksjuka mamma badar fullt påklädd omgiven av högvis med böcker, är en sådan. En annan en lampa som plötsligt interagerar med handlingen.
Nummer
English
The play takes place in an extremely open stage space. We as spectators are assigned seatings in the hospital ward, a classroom, a living room or the waiting room. The room of the actors. Clever prop solutions, where seemingly ordinary interior details suddenly becomes something else, surprises and enhances. The bathroom, where K's psychiatric sick mother (Malin Berg) bathe fully clothed, surrounded by piles of books, is one such. Another a light that suddenly interacts with the action.